Bibliografi

Artikler

Tekster

Oversettelser

Om Bjørn Rongen

100-årsmarkering

 

 

Bjørn Rongen (1906 - 1983)

"En av dem som ikke trenger mer enn en rutetabell eller oppslag i en telefonkatalog for å kunne fabulere. Fantast i det praktiske, illusjonist i det alminnelige, i forretning som i snekkeri og mekanikk. Rask med pennen, enda raskere med skrivemaskinen. Og diktingens puritanere fordømmer de snare, men er noe lettere på foten enn fantasien? og enda: hans opprinnnelighet er med i det alt sammen, lynnet, vossaølet rett gjæret".

(Nils Johan Rud om Bjørn Rongen i memoarboka  Av et halvt hundre år.)

Les artiklene:

Thana Rongen: Ein utvandra vassvøring 

Vibeke Mowinckel Lorentz: Bjørn Rongen for barn og       ungdom                                                                                

Karin-Marie Flo: Individ og samfunn                   

 Les mer

 

100-årsmarkering av Bjørn Rongens fødselsdag

Bjørn Rongen ble født 24.juli 1906.

Sommeren 2006 var det en markering på biblioteket i Drøbak. Byforeningen tok initiativ til en minneutstilling, satt opp av fotograf Øyvind Joar Pettersen.

Vassvøri sogelag arrangerte  Bjørn Rongen-seminar på Evanger 9.september 2006.

Foredrag av Vibeke Mowinckel Lorentz og Karin-Marie Flo er nå lagt ut. Se Artikler.

Mer stoff om og fra seminaret blir lagt ut seinere!

  Les mer

     Romaner
 

 

Velkommen til nettsted om Bjørn Rongen.

Sidene er under utarbeiding.